Ord & Sprog

Her tager vi fat på alle ordene! Du kan finde Ordforklaring, Omvendt Ordbog og Navne – og selvfølgelig noget om det spanske sprog.

Der findes rigtig mange folkeslag på hele jorden! Og vi taler mange forskellige sprog. I tusinder af år har vi boet i de samme områder.

Sådan var det også i det gamle Spanien, i omkring 700 år boede der mange arabere her. Det kom til at betyde rigtig meget for livet i Spanien, og i dag er der mange spor at finde fra den tid, især i sproget.

Et folkeslag – eller et folk – er en gruppe af mennesker, der lever sammen og taler det samme sprog. I dag lever vi stadig mange folkeslag sammen i de forskellige lande, også her i Danmark. Vi har nogle særlige ting til fælles, det kan være vores madlavning, det tøj, vi går med, og den musik, vi synger og spiller – det kalder vi kultur.

Når folkeslag – og deres kulturer mødes – så lærer vi en masse af hinanden! De tydeligste spor finder vi i sproget og musikken – og endda også i musikinstrumenterne!

Ord & Sprog – hvis vi sætter de to ord sammen, så får vi ordsprog! Kender I nogle ordsprog? Ordsprog er en særlig slags “kloge ord”. Det er meningen, at vi skal lære noget af dem. Det er folk som du og jeg, der har fundet på dem, og de handler tit om, hvad der er det rigtige at gøre, og hvad der kan ske, hvis man ikke tænker sig om. De giver gode råd til, hvordan man skal klare sig, og hvordan man skal opføre sig.

Et gammelt ordsprog siger: Uden mad og drikke duer helten ikke!
En moderne version siger: Uden mad og drikke får helten hikke!

Når mange mennesker kan ordsproget udenad, ord for ord, så kan vi sige, at det er kommet “i folkemunde”, det er blevet folkets ord. Vi kan også tale om “folkevid” – det er, når “vittige hoveder” finder på talemåder, der er så sjove, at vi slet ikke kan glemme dem. For eksempel:

Så står man med skægget i postkassen! – Man kan se det for sig, ikke? – Altså, så er man i knibe!

Når vi skal huske noget, så er det en stor hjælp, hvis der er musik i det. Det kan være, hvis det er på vers – når det sidste ord i to linjer rimer på hinanden, og den samme lyd gentages, så bliver det sjovt. Vi kan også sætte melodi til det, og så synge beskeden.

Det gjorde man i gamle dage i det, vi kalder Folkeviserne. Det var den tids nyheder. Man fortalte historier om, hvad der foregik andre steder i landet eller ligefrem historier fra fjerne lande. Folkeviserne kunne have mange vers, det kunne være 10 – eller 20, måske. Fordi de var på vers og fordi der var melodi til, så var historierne meget nemmere at huske. Der var folkesangere, der drog rundt i landet med musikinstrumenter og gode sangstemmer og sang nyhederne, så kunne de tjene en skilling ved det.

Hov! En skilling! Jo, i gamle dage – og det er mere end 100 år siden – da hed vores penge Skillinger. Det ord er blevet i vores sprog, selvom vi har nogle helt andre penge i dag. Vi kan stadig sige, at vi vil “skillinge lidt sammen” – altså være sammen om at give lidt penge – til en gave til nogen.

God fornøjelse med alle ordene!

Venlig hilsen

Skolefrøkenen