Spansk

Ord og udtale på spansk.

Det spanske sprog

Hvordan siger vi herre og frue og frøken på spansk? – Jo, en herre hedder Señor. Señora er en frue, og en Señorita er en frøken. Når vi siger Don Gregorio, så betyder det Hr. Gregorio, og når vi siger Doña Camilla, så betyder det Fru eller Frøken Camilla.

Spanske bogstaver

Det spanske sprog har det almindelige bogstav n, men de har også et særligt ñ. Det sjove tegn man sætter ovenover n kaldes “enje”, og derfor kalder man også hele bogstavet ñ for “enje”. Når vi møder et ñ, så udtaler vi det som nj – ligesom i Señor – så siger vi senjor. Mor og far på spansk – det har I nok hørt tit – Mama og Papa. Det hedder det også på flere andre sprog, for eksempel italiensk og fransk.

Bogstavet u, det hører vi ikke, hvis der kommer et e bagefter, det kommer ikke med, når vi siger ordet. Vores hovedperson Paraqueño siger vi sådan: “Parakenjo”. Her er der både det u, vi ikke hører, og så det sjove n med “enje”-tegnet over.

Ligesådan har det spanske sprog det almindelige bogstav l. Men når vi møder to l’er ved siden af hinanden: ll – så siger vi lj. Cordillera siger vi altså sådan: “Kordiljera”.

Og så ruller man på r. Hvis der er to r’er, så ruller man ret meget. Der er en by i Sydspanien, der hedder Ronda. Når der står et r forrest i et ord, så ruller man ekstra meget – så vi vil udtale Ronda sådan: Rrronda! – Det er ligesom at tage tilløb – som når en bil gasser op: rrr!

Venlig hilsen

Skolefrøkenen